AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web és propietat de CONSTRUCCIONS CAPSANA. S.L. amb NIF núm. B43329788 i domicili a Carrer del Coure, 24 Nau 12 (Pol.Ind.Riuclar), 43006 de Tarragona i  inscrita al Registre Mercantil de Tarragona en el Tom 2248 Llibre 43 Inscripció 3655, d’ara en endavant CAPSANA.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres al telèfon (+34) 977.55.41.94 o en el e-mail info@capsana.com

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i l’acceptació Íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem que llegiu detingudament. La PERSONA USUÀRIA, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.

 

1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de CAPSANA o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

CAPSANA és una marca registrada, i està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

CAPSANA queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de CAPSANA.  

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.

La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.

La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que CAPSANA no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.

CAPSANA es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulneren les presents condicions generals d’ús.

 

3. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de CAPSANA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

 

4. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, CAPSANA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, pel que CAPSANA no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

La PERSONA USUÀRIA reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per excloure’n l’error, i, per tant, les accepta íntegrament i expressa.

La PERSONA USUÀRIA és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, igual com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

 

5. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 01/02/2023. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.com o https://www.lant-abogados.com/.

 

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

D’acord amb la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), i amb el Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, CONSTRUCCIONS CAPSANA, S.L., d’ara endavant “l’empresa”, estableix la següent Declaració d’Accessibilitat per al lloc web capsana.cat.

Compromís amb l’accessibilitat:

L’empresa es compromet a garantir l’accessibilitat del seu lloc web i esforçar-se a millorar contínuament l’experiència de tots els usuaris, incloent-hi aquells amb discapacitats, d’acord amb els principis d’igualtat, no discriminació i respecte als drets fonamentals.

Mesures per millorar l’accessibilitat:

L’empresa ha pres les següents mesures per millorar l’accessibilitat del lloc web capsana.cat:

  1. Compliment dels estàndards: S’han aplicat les pautes d’accessibilitat i estàndards reconeguts internacionalment, com les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1 en el seu nivell AA, per garantir una experiència accessible i usable.

  2. Disseny adaptatiu: S’ha utilitzat un disseny adaptable i responsiu que s’ajusta a diferents dispositius i mides de pantalla, amb l’objectiu de facilitar l’accés i la navegació per a tots els usuaris.

  3. Alternatives textuals: S’ha proporcionat text alternatiu per a les imatges i altres elements no textuals, permetent que els usuaris amb discapacitat visual o aquells que utilitzen tecnologies d’assistència puguin accedir a la informació de manera equivalent.

  4. Contingut estructurat i organitzat: S’ha emprat una estructura clara i jerarquitzada en la presentació del contingut, facilitant la comprensió i la navegació per a usuaris amb discapacitats cognitives o d’atenció.

  5. Contrast i llegibilitat: S’ha tingut en compte la llegibilitat del contingut, incloent el contrast de color entre el text i el fons, per assegurar que la informació sigui accessible per a persones amb discapacitat visual o dificultats de lectura.

  6. Navegació i teclat: S’ha optimitzat la navegació mitjançant el teclat, assegurant que els usuaris que no poden utilitzar un ratolí puguin accedir a totes les àrees interactives del lloc web.

  7. Enllaços descriptius: Els enllaços han estat etiquetats de manera descriptiva, de manera que els usuaris que utilitzen tecnologies d’assistència puguin comprendre la destinació de l’enllaç sense necessitat d’informació addicional.

  8. Formularis accessibles: S’ha prestat una atenció especial a l’accessibilitat dels formularis en línia, assegurant que siguin utilitzables i comprensibles per a persones amb discapacitats.

  9. Proves d’accessibilitat: S’han realitzat proves regulars d’accessibilitat utilitzant diferents eines i tecnologies d’assistència, així com revisions manuals, amb la finalitat d’identificar i corregir possibles barreres d’accessibilitat.

CONTACTE

L’empresa està compromesa amb la millora contínua de l’accessibilitat del seu lloc web. Si troba alguna barrera o té dificultats per accedir a algun contingut, l’animem a comunicar-nos-ho a la següent adreça de correu electrònic info@capsana.com